Glosson detailing store

Vidar Trade d.o.o.

Zumbulska 21, 10 000 Zagreb
Direktor: Ivana Galić
OIB: 08883662696
Osnovano u Zagrebu sa temeljnim kapitalom od 2500 EUR; uplaćen u cijelosti
Registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu

Poslovni račun
HR3424020061101144774 – Erste Bank

Košarica Zatvori