Glosson detailing store

Reklamacije

Naša tvrtka stoji Vam na raspolaganju i nakon kupnje. Kako biste brzo i kvalitetno saznali sve vezano uz jamstvo i reklamacije, na ovoj ćemo stranici istaknuti najvažnije informacije. Ukoliko imate dodatna pitanja, obratite nam se na e-mail: info@glosson.store
Trudimo se da kompletan proces od preuzimanja neispravnog artikla do povratka popravljenog/zamjenskog artikla prođe sa što manje eventualnih poteškoća, te da taj proces klijentu oduzme što manje vremena. Zamjena dijelova prije provjere eventualnih nedostataka nije moguća. Reklamacije koje se šalju putem paketne distribucije moraju biti propisno upakirane u kartonsku ambalažu. Sve nepropisno zapakirane reklamacije, ili one kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja u transportu, neće biti preuzete od strane Vidar Trade d.o.o. Takve će reklamacije biti vraćene pošiljatelju o njegovom trošku.

Što je jamstvo?

Jamstvo je pravo svakog kupca, a daje se na kupljenu robu. Garancija, tj. pravo na ostvarenje jamstva, jedno je od temeljnih prava potrošača. Pravo potrošača na ostvarenje jamstva nastupa odmah po preuzimanju kupljene robe i izdanog računa. Račun je ekvivalentan ugovoru o prodaji, te automatski aktivira prava i obaveze nastale u odnosu trgovac/kupac koje se odnose na kupljenu robu.

Nakon slanja/predaje uređaja radi ostvarenja jamstva, uređaj se zaprima u prostorijama naše tvrtke i predaje se u servis na dijagnostiku. Zamjena dijelova prije provjere ispravnosti uređaja nije moguća. Osoblje servisa će putem telefona ili e-maila kontaktirati stranku kako bi je obavijestili je li kvar na uređaju pokriven jamstvom.
Zamjenski artikl nije moguće podići bez pripadajućeg reklamacijskog obrasca koji osoblje servisa izdaje prilikom zaprimanje robe.
Molim Vas da detaljno pročitate uputstva vezana uz ostvarenje jamstva, kako bi proces protekao sa što manje poteškoća.

Reklamacije upućene kurirskim službama

Kako bi povrat reklamacije prošao bez poteškoća, molimo Vas da se pridržavate sljedećih uputa:
a) Upakirajte robu u kartonsku kutiju, kako bi mogućnost oštećenja u transportu bila minimalna.
b) Uz artikl priložite sav dobiveni pribor koji ste dobili pri kupnji.
c) Preporuča se da prije transporta na vidljivo mjesto istaknete potencijalnu lomljivost artikla ili bilo kakvu informaciju ako se radi o osjetljivom paketu.
d) Uz pošiljku priložite kopiju računa te označite dodatno koji od artikala sa računa šaljete. Ovako kompletiranu pošiljku pošaljite na adresu:

Slučajevi koje jamstvo ne pokriva

Jamstvo ne vrijedi u slijedećim slučajevima:
– Oštećenja i kvarovi nastali nestručnim i nepravilnim rukovanjem.
– Oštećenja nastala zbog nepravilnog rukovanja poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani u uputstvima za uporabu, te korištenje uređaja u nepredviđenim uvjetima (povećani postotak vlage, visoke i niske temperature). Primjer: spajanje uređaja na nepredviđene izvore napona mogu dovesti do oštećenja uređaja, topljenja pojedinih dijelova, te stvaranja uočljivog oštećenja koje nije pokriveno jamstvom. Također, korištenje uređaja u prostorima neprilagođene temperature i vlažnosti stvara kondenzat koji može dovesti do kvara komponenata.
– Oštećenja i kvarovi nastali zbog neovlaštenog popravka artikala i uređaja te popravaka od strane treće neovlaštene osobe.
– Oštećenja raznih vrsta nastalih u transportu radi neprimjerenog pakiranja proizvoda. Ukoliko je došlo do oštećenja prilikom transporta, u najkraćem ćemo Vas roku o tome obavijestiti, kako biste mogli kontaktirati transportnu službu i obavijestiti je o problemu. Sigurnost neispravnog artikla tijekom transporta Vaša je odgovornost, mi odgovornost preuzimamo u trenutku primitka proizvoda.

Oštećenja u transportu

Unatoč pažljivom pakiranju artikala, uvijek postoji mogućnost oštećenja prilikom transporta. Preporučamo da prilikom preuzimanja pošiljke obratite pažnju na sljedeće:
– Prilikom preuzimanja pošiljke pomno pogledajte je li karton oštećen ili otvaran.
– Pregledajte ljepljivu traku kojom je paket zapečaćen, te provjerite je li oštećena.
– Odmah pregledajte sadržaj pošiljke. Ukoliko uočite nedostatke, odmah ih prijavite dostavljaču i nama.

Sva eventualna oštećenja i nedostatke prijavite nam u najkraćem roku. Brzina dojave je ključna kako bismo problem mogli proslijediti odgovornim osobama. Držimo se roka određenog za prijavu, te u slučaju kašnjenja nismo u mogućnosti postaviti zahtjev za naknadu štete. Rok za prijavu je 24 sata od primitka paketa. Obvezujemo se da ćete o eventualnim oštećenjima koja nastaju pri Vašem slanju artikala u našu trgovinu biti pravovremeno obaviješteni. Nepravilnosti koje nastaju u toku transporta možete nam dojaviti e-mailom na info@glosson.store

Košarica Zatvori